Priser - Avgifter

Hva Pris
Kontigent kr. 150
Årsavgift Kr. 800 pr bryggemeter
Strøm Kr. 1 pr kW

Havneavgift gjesteplasser

Hva Pris
Døgnleie kr. 50 pr døgn
Strøm Kr. 50 pr døgn

Klubbhhus

Hva Pris
Privatpersoner ikke medlem Kr. 1000 pr døgn
Privatpersoner medlemmer Kr. 600 pr døgn
Timesleie lag/foreninger Kr. 150 pr time
Hyggekveld medlemmer Kr. 20 pr person

Grillhus

Hva Pris
Leie Betal etter samvittigheten. Pengene legges i låsbar kasse

Langtidsleie båtplass

Hva Pris
Pris pr mnd Kr. 700
Leie inntil 14 dager Kr. 50 pr døgn
Leie utover 14 dager Kr. 700 pr mnd
Strøm Kr. 1 pr kW

Campingvogn eller bobil

Hva Pris
Parkering Kr. 50 pr døgn
Strøm Kr. 50 pr døgn

Båtutsetting med privat henger: Gratis

Kontonr: 9741.05.12045

Sjøvettreglene

Test dine sjøvettkunnskaper

# Regel
1 Bruk typegodkjent båt. Ta med nødvengid utstyr som øsekar, årer, tollpinner, tau, dregger og lykt.
2 Rett deg etter værvarsel. Bruk båten bare i farvann som den passer for.
3 Ha godkjent flyteplagg til alle om bord.
4 Vis omtanke for andre og miljøet. Ta med pose for søppel.
5 Vær utvilt og edru når du fører båten.
6 Si fra hvor lenge du blir borte. Ta med kart og kompass
7 Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytteplass, må bare en reise seg om gangen. Bruk fottøy med gummisåler.
8 Ha riktig brannslokningsutstyr i båten . Lær å bruke det.
9 Bli ved båten hvis den kantrer og rop om hjelp.
10 Lær sjøens trafikkregler, husk å vik i rett tid. Respekter fartsgrensene.